Saturday, 10 July 2010

Happy Days ...or We are Family
Prežili sme 15 krásnych dní... ako ( skoro ) kompletná rodinka...
Axelík a Hippie and úplne super počasíčko, nič viac nám k štastiu nechýba...

Dnes ale už Axelík odlieta naspäť do Švajčiarska...17.15 z Heathrowu.

Odkedy odišli Hippinko len smutne sedí a vyzerá ich či sa už vracajú...
A ja tiež...


We have just had the best 15 days ...as a ( almost ) complete Family...
Axel and Hippie and the weather being absolutely gorgeus...
just like heaven

Today is however the day when Axel goes back to Switzerland...
...17.15 from Heathrow

Since they have gone Hippie has been looking exceptionally sad,
sitting by the door and waiting for them to come back ...
I have to admit I am doing the same thing too...